Projektid

Kodanikuühiskonna sihtkapital toetas Supilinna Seltsi liikmete ettekandega osalemist konveretnsil 15th International Planning History Society Conference São Paulo Brazil 15–18 July 2012. Ettekande kokkuvõte

Supilinna edendamise kava aastateks 2006-2016 on kodanikualgatuse korras algatatud dokument, mille eesmärk on linnaosa kompleksne, tasakaalustatud ja säästva arengu põhimõtetest lähtuv arendamine. Tartu linnale annab Supilinna edendamise kava võimaluse linna valdkondlike arengukavade- ja suundade planeerimiseks. Edendamise kava võimaldab arendada linnaosa terviklikult ning leppida kokku ühtses tulevikunägemuses, kaasates seejuures võimalikult paljusid huvilisi ja ideid.