Acta architecturae naturalis Supilinn


Acta architecturae naturalis Supilinn

Ilmunud: oktoober 2012

Tegemist on teadusliku sarja „Acta architecturae naturalis“ Supilinna käsitleva numbriga „Teine linn. Supilinn“, kus väga huvitavat artikliteemade valikut kaunistab põnev pildimaterjal. Kogumik sisaldab Eesti Ajalooarhiivi ajaloolisi kaarte ja Tartu Kunstimuuseumi varasalvedest pärit Supilinna maale. Fotosid on Malev Toomelt, kes panoraamidena Supilinna füüsilist ruumi on jäädvustanud ja Toomas Kalvelt, kes Supilinna inimesi tabada on püüdnud. Toomas Kalvelt on pärit ka kaanepilt Supilinna boheemidest, kellel oluline roll Supilinna omanäolisuse kujunemisel. Kõik see kokku moodustab just selle, milline tänane Supilinn on, intrigeeriv ja vastuoluline, sõbralikult vastutulelik ja koduselt soe.  

Kõigest sellest on ilusa terviku kujundanud Peeter Laurits.
Keeletoimetaja on Ene Hanson ja tõlkija Juta Ristsoo.
Koostajad: Nele Nutt ja Aliis Liin.


Sisukord:

Teedema, Lea. Supilinna asustuse kujunemine 18. ja 19. sajandil
Siilivask, Mart. Supilinna hoonestuse ja linnaruumi kujunemisest (18. sajandi lõpust 20. sajandi alguseni)
Hiob, Mart. Planeeringuline kujunemine. Supilinn 17.–21. sajandi linnakaartidel ja -plaanidel
Margus Maiste, Veiko Berendsen. Tartu Supilinna elanikkond 1897. aasta rahvaloenduse valguses
Nutt, Nele. „MINA ELAN SIIN” – elavustumine Supilinnas
Liin, Aliis. Supilinna Selts: kujunemine ja roll
Kalling, Ken. Koolera Emajõe kallastel. Ühe 19. sajandil Supilinnas elanud teadlase töömailt
Kannike, Anu. Kodu Supilinnas: etnoloogiline vaade
Talivee, Elle-Mari. Linn kirjanduses. Kohtumine Supilinnaga
Sarv, Anu (Haamer). Värvid kohamälus. Nimed ja emotsioonid Supilinna ja Kontula mälestustes
Remm, Tiit. Tajuline, objektiivne ja sümboliline linnaruum Supilinnas
Maiste, Juhan. Romanss Supilinnas. Valge võim ja mustad noodid