1867-üleujutus

1867. a üleujutus ja selle ulatus Supilinnas

 

Teadaolev Emajõe veetaseme rekord on 373 sentimeetrit, mis mõõdeti 1867. aastal.

Siinjuures on huvitav võrrelda, kuhu ulatus vesi Supilinnas 1867. a, kui kaldakindlustusi veel ei olnud. Võimaluse selleks annab 1867. a mais pärast vee alanemist kahjude hindamiseks läbiviidud majade hindamine. Komisjon vaatas kõigis kolmes linnaosas üle kahjustada saanud majad ja hindas kõrge veeseisu tõttu kannatanud majade kahjustuste likvideerimiseks vajalike pottsepa-, müürsepa-  ja tisleritööde maksumust. Emajõe tänaval sai suuremaid kahjustusi neli maja, sh Rechi ja Mathieseni õllevabrik. Oa tänaval ujutas vesi üle lesk Marie Adamsi maja (Oa 8 krunt).

Keset veevälja olid eranditult kõik Kartuli tänava majad, vesi ulatus kuni Kartuli/Herne nurgal olnud Jaak Kruse majani.

Marja tänaval said kahjustada tänava alumises pooles asunud majad ja vesi ulatus vähemalt Herne tänavani. Ka Meloni tänaval uputas vesi üle tänava alumises osas olnud hooned ja ulatus kuni Meloni 18 kohal asunud Arnold Weberi majani. Üle ujutatud oli ka Herne 58 kohal olnud maja ja Piiri tänava alumises osas asunud Karl Mälle (Piiri 7) ja Johann Dorbecki (Piiri 5) elamud.

Ilmselt ulatus vesi veel kaugemale, kuna nimekirjas on ainult suuremat kahju saanud majad.

 

EAA 995-1-1501 põhjal koostanud Lea Teedema