Supilinna Seltsil on rõõm teatada, et 2012. aasta aprilli viimasel
nädalalõpul tulevad taas Supilinna päevad, seekord 11. korda!
Linnaosafestivali põhiürituseks on, nagu ikka, kogu päeva kestev
platsifestival Kartuli-Oa nurgal Emajõe ääres.

Festivali põhikorraldajana on igal aastal ametis erinev projektijuht,
kes võtab enda peale põhikoormuse. Tema ülesannete hulka kuulub
näiteks

- üldine Supilinna päevade korraldamine,
- meeskonnale ülesannete jagamine ja nende täitmisel silma peal hoidmine,
- rahataotluste esitamine,
- rahastajatele aruannete esitamine,
- festivali atribuutika väljavalimine ja tellimine,
- ajalehe Supilinna Tirin tegemises osalemine,
- suhtlemine meedia ja avalikkusega,
- Raekoja platsil supijagamise korraldamine,

ja seoses platsifestivaliga läbirääkimised, et meil oleks olemas

- lavatehnika ja lava,
- esinejad,
- toitlustaja(d),
- välikäimlad ja tehniline varustus (nt elekter),
– põnevad tegevused.

Kõike seda ei pea sugugi üksi tegema, sest abiks on nii seltsi
juhatus, liikmed kui ka eelmiste päevade korraldajad. Ülesandeid
jagatakse ja infot vahetatakse alates detsemberist toimuvatel
koosolekutel, kus osaleb u kümme inimest. Festivali ajal on jooksvaid
muresid aidanud lahendada vabatahtlikud.

Projektijuhi tööd tasustatakse u 10% ulatuses festivali kogueelarvest.

Palun saada elulookirjeldus koos lühikese põhjendusega, miks sa soovid
korraldada 11. Supilinna päevi ja miks sa selleks sobid, 11.
novembriks 2011 (11.11.11) aadressile info@supilinn.ee.