Eesti Mükoloogia Uuringutekeskus on valmis Supilinnas ja Karlovas tasuta üle vaatama umbes 50 hoonet.

Seoses miljööväärtuslike puithoonete alade säilimise ja säilitamisega on Eesti Maaülikooli puitkonstruktsioonide lektoril Kalle Pilt´il koos abilistega Sihtasutusest Eesti Mükoloogia Uuringutekeskus Supilinnas ja Karlovas tasuta üle vaadata umbes 50 hoonet. Ülevaatuse eesmärgiks on määratleda seenkahjustuse riskiaste hoones ning teostada hoone tehnilise seisukorra eeluuring.  Esialgne ülevaatus hõlmab hoone visuaalset ülevaatamist, probleemsete kohtade ülespildistamist ning nõuandeid edasiseks.

Ülevaatused toimuvad mai - juuni (jaanipäevani)

Registreerimine
Piret Meesak
Assistent
Soola 1A-405, 51014 Tartu
E-mail: piret@majavamm.ee
Tel: 5624 3496

Registreerimiseks palume jätta objekti aadress, tellija mailiaadress ning telefoninumber. Ülevaatuse täpse aja suhtes võetakse ühendust.

Ülevaatusi finantseerivad Eesti Maaülikool Maaehituse osakond (www.mi.emu.ee ), Puleium OÜ (www.majavamm.ee ) ja Eesti Mükoloogia Uuringutekeskus SA (www.mycology.ee )