Supilinna Selts ja Eesti Planeerijate Ühing korraldavad 23. ja 24. novembril 2011 teeõhtu, kus arutletakse teemal, milline võiks olla eakate inimeste ja puudega inimeste vajadustele vastav elukeskkond Supilinnas.


Kolmapäeval, 23. novembril kell 16:00

Hea eakas linnakodanik!
Ootame Sinu mõtteid ja ideid teemal, milline võiks olla eaka inimese
vajadustele vastav elukeskkond Supilinnas. Kui soovid kaasa mõelda ning
osaleda Supilinna teemaplaneeringu koostamisel, tule palun SUPILINNA
TULEVIKU KAVANDAMISE TEEMALISELE TEEÕHTULE.
Tee rüüpamise ning küpsiste kõrvale arutame, millised on eakate inimeste
ootused oma elukeskkonnale.

Kesklinna koolis Kroonuaia tn 7, ruumis A-117
Sisse saab hoovi pealt!

- - - -


Neljapäeval, 24. novembril kell 16:00

Hea puudega linnakodanik!
Ootame Sinu mõtteid ja ideid teemal, milline võiks olla puudega inimese
vajadustele vastav elukeskkond Supilinnas. Kui soovid kaasa mõelda ning
osaleda Supilinna teemaplaneeringu koostamisel, tule palun SUPILINNA
TULEVIKU KAVANDAMISE TEEMALISELE TEEÕHTULE.
Tee rüüpamise ning küpsiste kõrvale arutame, millised on puudega inimeste
ootused oma elukeskkonnale.

Kesklinna koolis Kroonuaia tn 7, ruumis A-117
Sisse saab hoovi pealt!

Korraldajateks on Supilinna Selts ja Eesti Planeerijate Ühing.

Lisainfo: Laura Uibopuu, laura@hendrikson.ee