Pressiteade

Ligi 7000 allkirjaga pöördumine kavandatava tselluloositehase asjus antakse üle Tartu volikogu erakorralisel istungil

Kolmapäeval, 7. märtsil 2018 antakse Tartu volikogu erakorralisel istungil üle kodanikualgatuse korras koostatud pöördumisele, nn Tartu apellile antud tuhanded allkirjad. 
„Ülikoolilinna kodanikena, Tartu linnas töötavate inimestena ja Tartu ülikoolide vilistlastena tunneme sügavat muret Tartu külje alla Emajõe äärde kavandatava hiiglasliku tselluloositehase pärast,“ seisab pöördumises. Üleskutse avaldada oma suhtumist seoses kavandatava tselluloositehasega petitsioon.ee lehel levis sotsiaalmeedia kaudu kulutulena. Lisaks jaanuaris meilitsi laekunud enam kui 1700 allkirjale on petitsioon.ee lehel  juurde tulnud veel üle 5200 allkirja.

Senine eriplaneeringuga seotud protsess ei ole väga paljudes tartlastes usaldust äratanud: otsused on langetatud kiiresti, läbipaistmatult ja Tartu linnaga arvestamata.
„Investoritele ei saa ette heita, et nad seisavad oma ärihuvide eest. Kuid veel vähem saab tartlastele ette heita, et me seisame oma laste ja lastelaste kasvuruumi, puhta õhu ja puhta vee eest,“ ütleb Tartu apelli töörühma liige, tartlasest lastekirjanik Tiia Kõnnussaar.  „Meie pöördumise eesmärk on juhtida tähelepanu, et kavandatav tehas võib tõsiselt kahjustada pika ajalooga ülikoolilinna sotsiaalset ja elukeskkonda, tulevikku ja mainet. Eesti Vabariigi kodanikena ootame Vabariigi Valitsuselt laiema avaliku huviga arvestamist, mitte lähtumist kitsastest ärihuvidest. See ei ole ainult Tartu ja tänase päeva küsimus, vaid puudutab palju suuremat pilti.“

Tartu apelli töörühm, mis koosneb Tartu linnakodanikest ja Tartu Ülikooli ning Eesti Maaülikooli teadlastest, on seisukohal, et demokraatlikus Eestis peab Tartu linnale jääma vetoõigus linna tulevikku määravate otsuste puhul. Töörühm kujundab oma edasised sammud sõltuvalt Tartu volikogu 7. märtsi erakorralise istungi tulemustest.

Kirjas linnapea Urmas Klaasile, volikogu esimehele Aadu Mustale ja linna volikogule tehakse ettepanek pöörduda algatatud eriplaneeringu peatamiseks Vabariigi Valitsuse poole. Pöördumises seisab: „Nõuame, et Tartu linn taotleks Vabariigi Valitsuse korralduse „Puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimiseks vajaliku taristu rajamiseks riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“ tagasivõtmist.“

Tartu apelli töörühm: Peeter Hõrak, Tiia Kõnnussaar, Asko Lõhmus, Ülo Mander, Raul Rosenvald, Virve Sõber, Kristjan Zobel, Asko Tamme, Marju Unt.

Tartus, 06.03.2018
Lisainfo: tartuapell.ee; http://petitsioon.ee/tartu-avalik-poordumine-tselluloositehase-asjus
Virve Sõber, virve.sober@ut.ee, tel 51 059 25;  Asko Tamme, tel 56 942 387