Veel on mõned päevad aega – kuni 6. märtsi keskööni – anda oma allkiri tselluloositehase eriplaneeringu tühistamiseks.

Riiklik eriplaneering ei võimalda Tartu linnal oma huvisid piisavalt kaitsta. Seetõttu nõuame, et Tartu linn taotleks riikliku eriplaneeringu tagasivõtmist. Teeme ettepaneku, et Tartu linn nõuaks kogu protsessi korrektset taasalustamist, kaasates kõiki asjast huvitatud pooli, sh Tartu linna.

Allkirja andmiseks mine petitsioon.ee lehele ning anna oma allkiri siin: 

http://petitsioon.ee/tartu-avalik-poordumine-tselluloositehase-asjus

Lisainfo ja mahukas lugemisvara sellel lehel: http://tartuapell.ee