Supilinna edendamise kava

Supilinna edendamise kava aastateks 2006-2016 on kodanikualgatuse korras algatatud dokument, mille eesmärk on linnaosa kompleksne, tasakaalustatud ja säästva arengu põhimõtetest lähtuv arendamine. Tartu linnale annab Supilinna edendamise kava võimaluse linna valdkondlike arengukavade- ja suundade planeerimiseks. Edendamise kava võimaldab arendada linnaosa terviklikult ning leppida kokku ühtses tulevikunägemuses, kaasates seejuures võimalikult paljusid huvilisi ja ideid.

Ettepanekuid ja arvamusi arenduskava projekti kohta võib kuni 15. maini saata aadressil: info[at]supilinn.ee; eeldatavasti üldisemat huvi pakkuvates küsimustes ka Supilinna postiloendisse: supilinn[at]lists.offline.ee

Supilinna edendamise kava projekt 29.04.2006 (pdf)